Hạt gió̂ng tâm hò̂n dành cho tuỏ̂i teen 2

Title Hạt gió̂ng tâm hò̂n dành cho tuỏ̂i teen 2
Book Number DBG16820
Title Status Download Only
Medium Digital Book
Annotation "Hạt gió̂ng tâm hò̂n dành cho tuỏ̂i Teen 2 gò̂m những câu chuyện nhẹ nhàng, chân thực vè̂ những điè̂u diẽ̂n ra trong suy nghĩ, trong ứng xử với các mó̂i quan hệ bạn bè, gia đình hay với những điè̂u diẽ̂n ra xung quanh cuộc só̂ng của các bạn lứa tuỏ̂i thanh thié̂u niên. Với cuó̂n sách này chúng tôi muó̂n gửi tặng các bạn trẻ - những người đang từng ngày tìm cách vượt qua mọi thử thách đẻ̂ khá̆c tên mình lên cánh cửa cuộc đời."--Publisher. Vietnamese language. Marrakesh title.
Narrator Ái, Hoà.
Minh, Trung.
Local Subject Psychology - PSY
Adult Book - AD
Adult Non-Fiction - AN
Vietnamese Language - VTL
Young Adult Non-Fiction - YN
Young Adult Book - YA
Short Book - SH
Audience Notes Group narration.
LC Subject Conduct of life - Anecdotes
Teenagers - Conduct of life - Anecdotes
Youth - Conduct of life - Anecdotes
Nonfiction
Anecdotes
Call Number 158.1280835 YNF
Language Vietnamese
Released 2021
Publication Info Hò̂ Chí Minh : SMCB, 2021
Original Publication Recorded from: TP. Hồ Chí Minh : [First News?], [2009?].
This item is currently in your Book Basket.